Derin Bilgili Ansiklopedi

Roger Martin du Gard

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Roger Martin du Gard, 1937’de Nobel Edebiyat ödülü’nü almış, Fransız romancı ve oyun yazarı (d. 23 Mart 1881, Neuilly-sur-Seine – ö. 22 Ağustos 1958, Belleme, Fransa).

Arşivcilik ve paleografi öğrenimi gördü. İlk kez Jean Barois (1913; Jean Barois,1963) adlı yapıtıyla ilgi çekti. Bu romanda dinsel inançları ile bilimsel kuşkuculuğunu bağdaş­tırmaya uğraşan bir adamın öyküsünü ele aldı ve Dreyfus Olayı’na yer verdi. İki Dünya savaşı arasında en tanınmış çalışması olan Les Thibault (1922-40) adlı romanını yazdı. Bir ailenin tarihini anlatan bu yapıt­ta, Fransız burjuvazisinin 19. yüzyıl sonla­rından I. Dünya Savaşı’na değin olan dö­nemde karşı karşıya kaldığı toplumsal ve ahlaki sorunları ele aldı. Bu kitabın ilk cildi Türkçede Thibault’lar (1:) Gri Defter (1982) başlığıyla yayımlandı.

Martin du Gard’ın öteki yapıtları arasında Fransa’da kırsal yaşamı anlatan Vielle France (1933; Postacı, 1967) ile dostu Andre Gide üzerine bir inceleme olan Notes sur Andre Gide (1951; Andre Gide Üzerine Notlar) sayılabilir. Ayrıca bastırılmış eşcin­selliği konu alan bir oyun olan Un Tacuturne (1931; Suskun Adam) ile Fransız köy yaşamını anlatan Le Testament du pere Leleu (1914; Yaşlı Leleu’nun Vasiyeti) ve La Gonfle (1928; Kabarış) adlı iki fars yazdı. 1941’de başyapıtı olacağını umduğu Le Journal du colonel de Maumort (Albay Maumort’un Günlüğü) adlı bir romana başladı, ama tamamlayamadan öldü. Albert Camus’nün önsözünü yazdığı Oeuvres com­pletes de Roger Martin du Gard (Roger Martin du Gard’ın Tüm Yapıtları) 1955’te iki cilt olarak yayımlandı.

Evlilik, cin­sellik, aydınların güçsüzlüğü ve çağdaş Amerika’da kadınların rolü üzerine iğnele­yici bir üslupla kaleme aldığı yergi dolu yapıtlarıyla tanınan, ABD’li romancı ve eleştirmen

 

Leave a comment
tr Turkish
X