Roy Medvedev 48

Roy Medvedev

, 20. yüzyılın ikinci yarısının önde gelen tarih yazarları arasında sayılan Rus tarihçi (d. 14 Kasım 1925, Tifüs, Gürcistan, ö., ).

Tanınmış biyolog Jores Medvedev‘in tek yumurta ikizi kardeşidir. İosif Stalin’in 1938’deki bir temizlik hareketi sırasında tutuklanan babaları 1941’de bir çalışma kampında öldü. Bu trajedi Roy Medve­dev’ın sonraki yıllarda Sovyet siyasal siste­mine ve tarihine ilgi duymasında belirleyi­çi bir rol oynadı. Leningrad Devlet Üniversitesi’ngen (Sanlet Peters­burg Devlet Üniversitesi) 1951’de mezun olan Roy Medvedev 1958’de Mosko­va’daki Pedagoji Bilimleri Akademisinde doktora çalışmasını tamamladı. Tarih öğ­retmeni, ortaokul yöneticisi ve yayın yö­netmeni olarak çalıştıktan sonra 1960’larda araştırma görevlisi olarak Peda­goji Bilimleri Akademisi’nde bulundu. 1956’da üye olduğu Sovyetler Birliği Ko­münist, Partisi’nden 1969’da atıldı. 1971’den sonra Moskova’da serbest yazar olarak çalıştı ve kitaplarının yurtdışında yayımlanmasını sağladı. Sovyet yetkililer­den, kardeşi Jores’e göre daha az baskı gördü.

Cumhuriyet döneminin önde gelen yazarlarından, ordinaryüs profesör ünvanlı yazar, şair, sanat tarihçisi.

 

Medvedev bir tarihçi olarak Sovyet Dev­rimi ile 1960’lar arasındaki dönemin Sov­yet siyasal yapısı ile önde gelen kişilikleri­ni inceledi. En önemli yapıtı olarak kabul edilen Let History Judge (1971; Tarih Yar­gılasın) Stalinizmin kapsamlı bir inceleme­sidir. Bu yapıtında özellikle Stalinist akı­mın kökenleri ve sonuçları üzerinde durur. Khrushchev: The Years in Power (1976; Jores ile birlikte; Kruşçev: İktidar Yılları) Khrushchev (1983) ve Khrushchev: A Poli­tical Biography (1986; Kruşçev: Bir Siyasal Yaşam öyküsü) adlı kitapları bu Sovyet li­derinin ülke tarihindekı yerini belirleyen önemli yapıtlardır. Alt Stalin’s Men (1984; Hepsi Stalin’in Adamları) adlı kitabı ise Stalin’in tasfiyelerinden kurtulmayı başa­rarak ondan sonra da yaşayan altı yakın çalişma arkadaşının yaşam öykülerini sunar. Medvedev kendi siyasal görüşlerini ortaya koyduğu On Socialisf Democracy (1975; Sosyalist Demokrasi Üzerine) adlı yapıtında hem demokratik reformların, hem de devlet sosyalizmine dayalı Sovyet sisteminin sürdürülmesini savunur.

’un 1980’lerin sonların­da başlattığı reformlara bağlı olarak sansü­rün yumuşaması Medvedev’e kitaplarını ilk kez kendi ülkesinde yayımlama olana­ğını verdi ve önde gelen bağımsız Sovyet tarihçileri arasına girmesini sağladı.

Alexander Lukashenko. Outlines of the Belarusian Model - new book by Russian writer Roy Medvedev

Sen de birkaç kelam et...

Select Language