Rum Mehmed Paşa

Rum Mehmed Paşa, II. Mehmed saltanatı sırasında, 1466-1469 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı (ö. 1470, İstanbul).

Bir söylentiye göre Rum kökenli, bir başka söylentiye göre de Dimetokalı ya da Anadolulu bir Hıristiyandı. Sarayda yetiştiği sanılır. Arnavutluk seferi dönüşünde II. Mehmed’in (Fatih) dikkatini çekti ve vezirliğe yükseltildi. 1466’da, ’nın İstanbul’a göçe zorlanan Karamanlıların varlıklı olanlarını rüşvet karşılığı yerlerinde bıraktığını ileri sürerek görevden alınmasını sağladı ve onun yerine sadrazam oldu. Göreve başlar başlamaz Karamanlıları destekledikleri gerekçesiyle Konya ve Larende (bugün Karaman) halkını göçe zorladı. Ardından Larende’yi tahrip ederek vakıflara el koydu ve Karamanlılara yardım eden Varsaklar üzerine Yürüdü. Varsak beyi Uyuz Bey’e yenilmesinden yararlanan Karamanlılar Larende’yi yeniden ele geçirince görevden alındı (1469). 1470 Eğriboz seferinde yararlıklar göstermesine karşın, Mahmud Paşa ile ’nın etkisiyle idam edildi.

 

 

No Responses

  1. A.Arif Efler 22 Ekim 2019

Sen de birkaç kelam et...

Select Language