Rüstemiler

, olarak da bilinir. Cezayir’in kuzey kesimindeki yüksek platoda hüküm süren İslam hanedanı (761-909). Hariciliğin kolu İbadiyenin yandaşlarınca, güçlenen Abbasi Devleti’ne ve onun doğuya yönelişine karşı ortaya çıkan çeşitli emirliklerden biri olarak kuruldu. Haricilerin demokratik ve eşitlikçi teokrasi anlayışı Berberi kabileleri arasında destek buldu. Emirlik, hanedanın kurucusu İranlı ’in soyundan gelen ama dinsel önderlerin denetimi altındaki imamlar tarafından yönetiliyordu. Dinsel hoşgörüleri ve zengin din dışı kültürleriyle ün kazanan Rüstemiler Sahra ötesi ticarette oldukça etkindi. Başkent Tahert’in (bugün Tihert) 909’da Fatımiler tarafından ele geçirilmesiyle emirlik sona erdi.

Osmanlı mimarlığının ilk dönemlerinde, ters T’yi andıran, ibadet alanı, uzun ekseni kıble yönünde olan cami

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language