SA 48

SA

SA, tam adı Sturmabteilung (Fırtına Kıtası), (Fırtına Birlikleri) ya da (Kahverengi Gömlekliler) olarak da bilinir, Almân Nazi Partisi’nin yarı askeri örgütü. Uyguladığı şiddete dayalı yıldırma yöntemleriyle ’in iktidara gelmesinde önemli rol oynamıştır.

Hitler tarafından 1921’de Münih’te kuruldu. Örgütsel dayanağı, yeni gelişen Nazi hareketinin saflarına katılmış serserilerdi. Başlangıçta üyelerinin çoğu ’nin ilk günlerinde solculara karşı çarpışan eski askerlerin oluşturduğu silahlı çapulcu gruplardan () geliyordu. Üyeleri Mussolini’nin Kara Gömleklileri’ne benzer biçimde kahverengi üniformalar giyen SA, parti toplantılarını koruma, Nazi gösterilerinde önde yürüme ve siyasal karşıtlara fiziksel saldırılarda bulunma gibi görevler üstlendi. Hitler’in 1923’teki başarısız ’nin ardından geçici olarak dağıldıysa da 1925’te yeniden örgütlendi ve kısa sürede şiddet yöntemlerini yeniden uygulayarak genel ve yerel seçimİlerde seçmenlere gözdağı vermeye başladı. Ocak 1931’de örgütün başına kapitalizme karşı radikal düşünceleriyle tanınan ve SA’ yı Almanya’nın temel askeri gücü durumuna getirmeyi düşleyen geçti. Büyük Bunalım yıllarında işsizlerle genişlemiş olan SA’nın üye sayısı, Röhm’ün yönetimi altında 1932’de 400 bine ulaştı. Hitler’ in iktidara geldiği 1933’te ise yaklaşık 2 milyona çıkarak düzenli ordunun 20 katını buldu. SA, Nazi rejiminin ilk günlerinde Yahudileri ve Nazi karşıtlarını hedef alan pervasız şiddet eylemlerine girişti. Hitler’in güvenini kazanmaya çalıştığı iki grup olan düzenli ordu ve zengin sanayiciler, SA’ya kuşkuyla bakıyordu. 30 Haziran 1934’teki ’nde (), SS (Schuizstaffe) kuvvetlerini kullanan Hitler, SA önderlerine karşı bir “” düzenledi. Röhm ve yüzlerce SA önderi öldürüldü. Bu olayın ardından varlığını sürdürmekle birlikte önemli bir siyasal güç olmaktan çıkan SA, 1939’dan sonra bütün sağlam erkeklerin sivil savunma hizmetinde görev almak üzere eğitilmesi işini üstlendi.

Zekâ yaşını tanımlayan ve ilk zeka testini geliştiren Fransız psikolog

 

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language