Saba

Saba, klasik Türk müziğinde bir makam. Türk halk müziğinde de adıyla kullanılan bu makamın bileşimi, çeşitli kuramcılar tarafından farklı biçimlerde tanımlanmıştır.

19. yüzyılın en büyük bestecilerinden sayılan Osmanlı müzikçi

 

Birçok bakımdan eleştirilmekle birlikte, günümüzde Türk müziği konservatuvarlarında kabul gören Arel-Ezgi Sisteminde, saba makamı, çargâh (do) perdesi üzerine taşınmış zengüle makamına, saba dörtlüsü eklenerek oluşturulmuş bileşik bir makamdır. Ama Arel’in belirlediği perdelerden birkaçı, uygulamadaki seslere uymaz. Bu perdelerden en önemlisi olan re bemol, Arel’in dediği gibi dört koma değil, melodik hareketin yönüne göre iki ya da üç koma pes’icra edilir. Makam tanımları veren eski kitaplardan bazısında bu perde saba ya da nerime perdesi diye adlandırılmıştır. Buna koşut olarak, zengüle dizisinin altıncı derecesi olan la bemol de dört koma değil, iki yada üç koma pes icra edilir. Saba dörtlüsünün ikinci derecesi olan si bemol ise, çoğunlukla uşşak makamında olduğu gibi, bir koma değil, iki ya da üç koma pestir. Arel’in natürel olduğunu söylediği mi, çoğu kez bir koma pes icra edilir. Şevkefza, şevkutarab, dügâh, bestenigâr, sabazemzeme, muhayyersümbüle, şivenüma ve sababuselik gibi bileşik makamların bileşenlerinden biri olan saba makamı, derin hüznü dile getirmeye çok elverişlidir.

 

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language