Sabancı Holding 48

Sabancı Holding

, kısaca , 1968 yılında Hacı Ömer Sabancı tarafından Adana’da kurulan, Türkiye’nin en büyük şirketlerindendir. 2018 yılı sonu itibarı ile çalışan sayısı yaklaşık 60.000’dir.

Holdinge adını veren Hacı Ömer Sabancı 1943’te Sapmaz kardeşler üçlüsünün dördüncü ortağı olarak sanayiye ilk adımını attı. 1946’da Rafael Glido’nun aynı sektörde çalışan fabrikasını ortaklarıyla birlikte satın aldı. 1940’ların sonuna değin sırasıyla müteahhitliğe, gene Sapmaz ailesiyle birlikte Akbank’ı kurarak mali sektöre ve tarım kesimine girdi. Bosnalı ailesiyle ortak bir girişim olarak ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın sağladığı önemli bir krediyle 1951’de kurulan ve 1954’te işletmeye açılan Bossa, 1960’lara değin Sabancıların en büyük sanayi yatırımı oldu. 1950’lerin sonlarında Bossa’nın bütün hisseleri Sabancı ailesinin eline geçti. Topluluk aynı dönemde Sapmaz ailesinin Akbank’taki hisselerini de devraldı; banka 1960’ların başlarında Türkiye’nin ikinci büyük özel bankası konumuna yükseldi. Daha sonra topluluğa bağlı Aksigorta kuruldu.

2004 yılında öldüğünde, Amerikan iş dergisi Forbes’in milyarderler listesinde 147. sırayı alan ünlü işadamı

 

Sabancı topluluğu 1967’de holding biçiminde yeniden örgütlendi. Akbank’ın hızla büyümesine koşut olarak yeni sanayi yatırımları birbirini izledi. Sentetik ve yapay elyaf alanında|Sasa 1968’de, kâğıt alanında Olmuksa 1969’da, plastik alanında Plassa 1969’da kuruldu. 1973’te Kordsa’nın kuruluşunu 1974’te Lassa izledi. Holding merkezi 1974’te İstanbul’a taşındı. Bunu izleyen dönemde Sabancı Holding ilaçtan otomotive para dış ticarete, çimentodan madensuyuna, margarin ve sıvı yağ üretimine kadar pek çok alanda yatırımları bulunan ve cirosu devlet bütçesinin yaklaşık dörtte birine ulaşan dev bir topluluğa dönüştü. 1970’lerin sonları ile 1980’deki gerilemeye karşın, sonraki yıllarda holdingin kâr oranları yeniden yükselerek toplulugun ayrıcalıklı konumunu korumasına olanak verdi. Öbür önemli holdinglerin tersine, yabancı şirketlerin yerel temsilciliği temelinde yükselmemiş olan Sabancı Holding 1980’lerde yabancı sermayeyle çok sayıda ortak girişimde bulundu.

ABD’de yayımlanan Fortune dergisinin sıralamasında dünyanın en büyük 200 şirketi arasında yer alan holdingin en büyük mali kuruluşu Akbank da dünyânın ilk 500 bankası arasındadır. 1990 başlarında topluluğun sanayide 33, ticaret kesiminde 16, bankacılıkta 3, sigortacılıkta 4, turizmde 2, tarımda 5 şirketi etkinliğini sürdürüyordu. Yaklaşık 30 bin işçi çalıştıran topluluk tekstilde Türkiye’nin en büyük tesislerini, oto lastiği piyasasının yüzde 40’ını, çimento sektörünün yüzde 15’ini, margarin ve sıvı yağ üretiminin yüzde 30’unu elinde tutuyordu.

Sabancı topluluğunun kurduğu Hacı Ömer Sabancı Vakfı (VAKSA) eğitim, sağlık ve kültür hizmetleri sunmakta, üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir.

Sen de birkaç kelam et...

Select Language