Sabella

, (halkalı solucanlar) familyasından Polychâeta (deniz solucanları) sınıfından omurgasız cinsi. Bu cins üyeleri salgısıyla yapıştırdığı çamur taneciklerinden oluşmuş, yaklaşık 30-40 cm uzunluğunda bir tüpün içinde yaşar. Tüp, birkaç santimetrelik üst bölümü dışında dibe gömülüdür. Solucanın ön ucunda teleksi ince dokunaçlardan oluşmuş bir yelpaze, solunum ve beslenme işlevi görür. Tüpün ucundan dışarı çıkan bu yelpazesi salgıladığı yapışkan madde sayesinde deniz suyundaki organik ve inorganik parçacıkları yakalar. Dokunaçların üstündeki kirpiklerin hareketiyle aşağı doğru taşınan bu parçacıklar, ya tüp yapımında kullanılır ya da besin olarak ağza gönderilir. Yaklaşan bir tehlike sezildiğinde dokunaçlar hızla tüpün içine çekilerek korunur. Sabella cinsinin üyeleri kıyıya yakın sığlıklarda ve gelgit kuşağında yaşar.

En irileri yaklaşık 1,2 m uzunluğa ulaşabilen, Türkiye’de belone belone cinsi bulunan fosfor kaynağı balık.

 

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language