Saciler

Sâciler, 9 . ve 10. yüzyıllarda Azerbaycan’ da yarı bağımsız hüküm süren Türk hanedanı.

Ailenin atası Ebu’s-Sâc Divdâd’dı. ’in (hd 847-861) hizmetine giren Ebu’s-Sâc, 856’da emirü’l-haclığa, 868’de Halep ve Kınnesrin, 874’te de Ahvaz valiliğine getirildi. Oğlu Ebu Ubeyd Muhammed Afşin, 880’den sonra Abbasi komutanı olarak Cidde seferini başarıyla tamamlayarak Kızıldeniz kıyılarının güvenliğini sağladı ve Suriye’de Abbasi egemenliğini güçlendirdi. Ama Mısır’daki Tolunilere karşı sürdürdüğü savaşlarda başarılı olamadı. 890’da Azerbaycan valisi olduktan sonra Abdullah bin Hemdani’den Meraga’yı (893), Bagratlılardan Ani’yi ve Dvin’i aldı. Kardeşi Yusuf (hd 901-927) Samanilere savaş açarak Rey, Kazvin, Zencan ve Ebher’i ele geçirdi. Ardından 918’de bağımsızlığını ilan etti.

5. ve 6. yüzyıllarda Batı Sibirya ve Kuzey Kafkasya bölgelerinde etkili olan Türk boyu

Üzerine gönderilen Abbasi ordusunu önce yendiyse de 920’de yenilerek tutsak düştü. Bağdat’ta iki yıl tutuklu kaldıktan sonra Azerbaycan’a döndü. Karmatilere karşı savaşırken ele geçirilerek öldürüldü. Sâcilerin sonuncu hükümdarı Afşin’in oğlu Ebu’l-Müsafir Feth bir kölesi tarafından öldürülünce (929) hanedanın egemenliği son buldu.

Sen de birkaç kelam et...

Select Language