Saçılım

, fizikte, bir parçacığın hareket doğrultusunun, bir başka parçacıkla çarpışma nedeniyle değişmesi. , birbirini iten parçacıklar (Örneğin iki artı yüklü ya da iki eksi yüklü iyon) için söz konusudur. olayında parçacıkların birbirlerine fiziksel olarak değmeleri de gerekmez. Temel (atomaltı) parçacıklar üzerindeki deneyler, bunların arasındaki elektriksel itme kuvvetinin Coulomb yasasına uyduğunu göstermiştir. İtme kuvveti parçacıklar arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır (örn. uzaklık yarıya inerse kuvvet dört katına çıkar). Saçılan parçacığın izlediği yolun, sapma açısı ne olursa olsun, bir hiperbol olduğu da deneysel olarak belirlenmiştir. Saçılıma uğrayan parçacık merkezinin ne kadar yakınına yöneltilmiş ise sapma açısı da o kadar büyük olur.

Dünyanın çapını ve iki meridyen arası uzaklığı doğru olarak hesaplayan ilk bilginlerden İslam matematikçisi ve astronomu.

 

İngiliz fizikçi , atomun iç yapısını araştırmak amacıyla gerçekleştirdiği deneylerde ince bir altın varaktan alfa parçacıkları geçirdi. Bir radyoaktif maddeden salınan bu alfa parçacıklarının enerjisi bir atomun içinden geçmeye yetecek düzeydeydi.

Parçacıkların çoğu altın varaktan geçerken bazı parçacıklar Coulomb kuvvetinden kaynaklandığı anlaşılacak bir biçimde saçılıma uğruyorlardı. Alfa parçacıkları artı: yüklü, atomdaki elektronlar ise eksi yüklü olduklarından, atomun içinde alfa parçacıklarını etkileyen büyük bir artı yükün var olduğu anlaşılıyordu. Rutherford, bu deneyler sonucunda atom çekirdeğini keşfetmiştir.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language