Sacristia 48

Sacristia

Sacristia, Hıristiyan kiliselerinde, ayinlerde kullanılan papaz giysi ve cübbeleriyle kutsal eşyanın saklandığı, din adamlarının ve bazen de altar yamaklarıyla koro üyelerinin . Başlangıçta bu işlevleri apsisin yanında yer alan, ve prothesis adlı iki oda görüyordu. Özel bir oda olarak ancak 16. yüzyılda kilise mimarlığının bir parçası durumuna gelen sacristia, haç planlı kiliselerde çoğunlukla koroyerinin kuzeyine yerleştiriliyordu. Daha sonraları bu konuda daha serbest davranılmaya başlandı. Yalnızca sacristia’nın hem kutsal odadan, hem neften, hem de kilise dışından girilebilir nitelikte olması koşulu gözetildi.

Hıristiyan geleneğinde Yeni Ahit’teki üç mektubun, dördüncü sırada yer alan İncil’in yazarı

 

Sacristia’nın genelde giyinme odası olarak tanımlandığı modern Protestan kiliselerinde odanın boyutları ve konumu büyük değişiklikler gösterir. Ama konum olarak çoğunlukla din adamlarının konutlarıyla kilise arasında yer alır.

Sen de birkaç kelam et...

Select Language