Sadaka 48

Sadaka

Sadaka, İslamda, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla yoksullara verilen para ya da mal. Doğruluk anlamındaki sıdk sözcügünden türetilmiştir.

Kuran’da yüzü aşkın âyette sadakanın önemi belirtilir. Allah’ın ahdine vefa göstermenin belirtisi sayılan sadaka kişi ile Cennet arasındaki engelleri kaldırır. Sadaka vermekten kaçınan yalnız ahirette cezalandırılmaz, Allah onları zenginliklerini yok ederek bu dünyada da cezalandırır. Kuran’a göre sadaka, kişinin acımasına bağlı bir bağış değil, gereksinim fazlası mal üzerindeki yoksulların hakkıdır. Ayrı ayrı bütün yoksulları ilgilendirdiği için bir kamu hakkı, eş deyişle Allah hakkıdır (hakkullah). Bu nedenle sadaka bir mümin için toplumsal bir yükümlülük, bir görevdir.

İslam hukukçuları sadakayı zorunlu (farz, vacib) ve isteğe bağlı (tatavvu, nafile) olmak üzere ikiye ayırır. zekât ve fitredir. Bunların veriliş biçimleri, miktarları, kullanım alanları belirlenmiştir. İsteğe bağlı sadakalarda da gözetilmesi zorunlu kurallar vardır. Buna göre sadaka olabildiğince gizli verilmelidir. Açıktan verilmesi durumunda da üstünlük taslama, gösterişe kaçma, sonradan başa kakma gibi küçültücü ve incitici davranışlardan kaçınılmalıdır. Sadaka verileceği zaman öncelikle yakından başlayıp uzağa doğru gidilmeli, kişilerin gereksinimlerinin derecesi göz önünde bulundurulmalıdır.

İslam öncesinde ve İslamın ilk yıllarında Arap toplumunda uygulanan katlamalı faiz işlemi

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language