Sadaret Alayı 48

Sadaret Alayı

Sadaret alayı, Osmanlı Devleti’nde göreve yeni atanan sadrazamın sarayda padişah katındaki törenden sonra saltanat arabasıyla makamına gidip resmen göreve başlaması sırasında yapılan tören.

Sadaret alayı, önceleri Yeni Saray (Topkapı Sarayı) ile Paşa Kapısı arasında yapılırdı. 19. yüzyılda padişahlar Dolmabahçe Sarayı’na geçince, Dolmabahçe ile Bâbiâli arasında hem deniz, hem de kara yoluyla yapılmaya başladı. Saltanat kayığıyla Sirkeci’deki Vezir İskelesi’ne gelen sadrazam, yanında şeyhülislam da olmak üzere saltanat arabası ve alay askerleriyle Bâbiâli’ye çıkardı. Sadaret alayı, vezirler, kaptanıderya ve kazaskerlerin hazır bulunduğu salonda, sadaret hatt-ı hümayununun amedci tarafından yüksek sesle okunması, sadrazamın şeyhülislamdan başlayarak teşrifattakilere hil’atlar giydirmesi ve hediyeler vermesiyle sona ererdi.

Osmanlı’da deniz kuvvetlerinde en yüksek rütbe

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language