Sadeddin Köpek 48

Sadeddin Köpek

Sadeddin Köpek, Anadolu Selçuklu Devleti Veziri, döneminde devlet yönetiminde büyük etkisi olmuştur.

Konya’nın Türk asıllı zengin ve saygın bir âilesindendi. 1226’da Harput yakınlarında Eyyubilere karşı yapılan savaşa katılarak askeri yeteneğini gösterdi. olarak devlet hizmetine girdi. Bir süre sonra emir-i mimar oldu. Bu görevi sırasında I. Keykubad’ın bayındırlık ve imar hareketinde önemli hizmetlerde bulundu. I. Keykubad’ın ölümünden (1237) sonra, veliaht gösterdiği küçük oğlu Kılıç Arslan’ın bazı devlet adamları ve Harezm emirlerince tanınmasına karşın, daha erken davranarak I. Keykubad’ın büyük oğlu II. Keyhusrev’in Anadolu Selçuklu tahtına çıkmasını sağladı. Kendisi de emirü’l-ümera oldu. Daha önce kardeşini tanıyan emirlerin sadakatinden emin olmayan II. Keyhusrev’in çekingenliğinden ve kararsızlığından yararlanarak rakiplerini sultana karşı oldukları iddiasıyla birer birer ortadan kaldırdı. Sultanı bütünüyle etkisi altına alarak rakipsiz kalınca, kendisinin I. Keyhusrevin gayri meşru çocuğu olduğu söylentisini yaymaya başladı. Tahtı ele geçirmeye çalıştığını anlayan II. Keyhusrev’in düzenlediği bir davette öldürüldü.

Kösem Sultan’ın etkisiyle, sipahilerin ayaklanmasına neden olan ve sipahi ağalarının yönetimi ele geçirdiği (1648-1651) dönemin adı

 

Sadeddin Köpek, emir-i mimar olarak I. Keykubad’ın isteği üzerine Beyşehir Gölü kıyısında ’nı ve Konya Aksaray arasında kendi adına olarak bilinen kervansarayı yaptırmıştır.

Sen de birkaç kelam et...

Select Language