Sadhana 48

Sadhana

Sadhana, Tibet’teki Tantra Budacılığında başlıca meditasyon biçimi (Sanskrit dilinde “farkına varma”).

Sadhana yapan kişi tanrısal bir varlığı anarak onunla özdeşleşir ve sonunda onu özümser. Sadhana sırasında kutsal beden hareketleri () yerine getirilir, kutsal sözler () söylenir ve zihinde kutsal desenlerle tanrıların görüntüleri canlandırılır. Görüntülerin nasıl canlandırılacağı ve her biri için hangi ’ların kullanılacağı çoğu tanrı için hazırlanmış yazılı sadhana larda belirtilir. Bu tür derlemelerden biri, 5-11. yüzyıllar arasında yazıldığı sanılan ’dır. Derlemede yer alan 300 sadhana’dan bazıları çeşitli pratik amaçlar güder; bazıları da tinsel bilinçlenmede daha yüksek aşamalara yükselmeyi amaçlar. Yazılı sadhana’lar heykeltraşlar ve ressamlar tarafından da kullanılır.

Gitgide daha yüksek aşamalardaki tanrıların görüntülerini zihinde canlandırmayı tam öğrenebilmek için yıllar boyunca her gün birkaç saat çalışmak gerekir. Bunun sonunda ulaşılan bilinçlilik düzeyinde ortaya çıkan, olguların birer yanılsama olduğu ve kişinin mutlakla özdeşliği gibi kavramların artık deneysel birer gerçeklik olduğu öne sürülür.

Hıristiyanlıkta, Meryem Ana’ya dayandırılan şükran ilahisi

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language