Sadhu ve Svami 48

Sadhu ve Svami

Sadhu ve , Hindistan’da ermiş ya da kutsal kişi. Değişik inançlara bağlı gerçek ermişlerin yanı sıra yoğun bir fiziksel ve tinsel disipline girmek için evini terk eden erkekler ve kadınlar, münzeviler, büyücü ve falcılar da sadhu sayılır. terimi ise genellikle belirli bir tarikata bağlı çileciler için, son yıllarda da özellikle keşişler için kullanılmaktadır. Tanrı Şiva kültüne bağlı sadhwlara sannyasin ya da daşnami sannyasin, Tanrı Vişnu kültüne bağlı keşişlereyse genellikle vairagin adı verilir. Tinsel amaçlarla belirli yoga kurallarını uygulayan çileciler yoğin ya da yogi olarak anılır. Caynacı çilecilere muni, Buda’nın öğretisine bağlı kalanlara ise bhikkhu denir.

Zerdüştlük dininin kurucusu İranlı din bilgini

 

Sadhu’lar ya belirli bir tarikatın manastirlarında (matha) yaşarlar, ya tek başlarına ya da küçük gruplar halinde dolaşırlar ya da kulübe ve mağaralarda inzivaya çekilirler. Genellikle yoksulluk ve bekârlık andı içerler, sadaka olarak verilen yiyeceklerle yaşamlarını sürdürürler. Giysi ve süsleri bağlı bulundukları tarikata göre değişmekle birlikte genellikle safran rengi (bazen de beyaz) cübbe giyerler. Başlarını kazıtırlar, bazen de saçlarını omuzlarına kadar uzatır ya da topuz yaparlar. Yanlarında bir değnek (danda), bir su kabı (kamandalu), bir sadaka çanağı ve tespih bulundururlar.

Sadhılar ay tutulması ya da mela (yıkanma töreni) gibi önemli dinsel olaylarda bir araya gelirler. Yıl boyunca (Benares) ve gibi kutsal kentlerde kalabalık sadhu gruplarına rastlanır.

Sen de birkaç kelam et...

Select Language