Sadi

-i Şirazi, Fars şâir ve İslam âlimi. İran edebiyatının en büyük şairlerinden (d. y. 1213, Şiraz, İran ö. 9 Aralık 1291, Şiraz).

Babası Muslihiddin’i çocukluğunda yitirdi. Bağdat’taki ünlü ’nde geleneksel İslam öğrenimi gördü. 1258’deki Moğol istilası üzerine İran’dan ayrıldı. Anadolu, Suriye, Mısır ve Irak’ı gezdi. Yapıtlarında Orta Asya ve Hindistan’a gittiğinden de söz ederse de, bunu doğrulayan kanıt yoktur. Kuzey Afrika’da Franklara tutsak düştü ve Trablusgarp Kalesi’nde çalıştırıldı. İyice yaşlandıktan sonra Şiraz’a dönebildi.

Antakya’nın kadınlarını anlatan Mürselekli Kadınlar, Şiirin Sili, Boyundan Utan Darağacı gibi eserleri olan şair

 

Sadi takma adını, atabeg Sa’d bin Zengi den aldı. En tanınmış yapıtları Bostan e Bostan, 1934, 1975) ve ’dır 1258; , 1941-1975). Bostan bütünüyle mesnevi tarzında yazılmıştır. Müslümanlığın değer verdiği adalet, özgürlük, alçak gönüllülük, kanaatkârlık gibi erdemleri öven öyküleri, meselleri içerir, dervişlerin davranışlarını, ayin sırasında kendilerinden geçmelerini anlatır. genelde düz yazıdır. Öyküler, kişisel anekdotlar içerir. Metnin içine kısa şiirler, özdeyişler, öğütler, eğlendirici gözlemler serpiştirilmiştir. Sadi, insan varlığının saçmalığını çok iyi anladığını gösterir. Hükümdarların her gün değişen keyiflerine göre hareket etmek zorunda olanların kaderiyle dervişlerin özgürlüğünü karşılaştırır.

Sadi, Batılı araştırmacıların çok ilgisini çekmiştir. Bostan ve Gülistan’dan başka medhiyeleri, lirik şiirleri, insanların yaşamlarından söz eden kasideleri ve 1258’de Moğolların Bağdat’ı işgali üzerine yazdığı ağıtlarıyla da tanınmıştır. Çeşitli şiirleri Gazeliyat (Gazeller) ve Kasaid’de (Kasideler) toplanmıştır. Birkaç Arapça yapıtı da vardır. Hikmet İlaydın’ın yapıtı Sadi: Hayatı, Sanatı, Eserleri 1954’te yayımlanmıştır.

Şadi Şirazlı Hikmetli Sözler

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language