Sadık Rıfat Paşa 48

Sadık Rıfat Paşa

Sadık Rıfat Paşa, iki kez , diplomat ve devlet adamı. Sadık Rıfat Paşa’nın kariyeri başlangıçta Tanzimat döneminin diplomat kökenli üç devlet adamı ile aynı çizgiyi izledi (d. 1807, İstanbul 6. 1857, İstanbul).

Askerlik, maliye, iktisat ve eğitim konularındaki reformcu düşünceleriyle tanınır. Hazine Odası’nda ve Sadaret Mektubi Kalemi’nde çalıştı. Kısa sürede hızla yükselerek 1837’de amedi, ardından Viyana ortaelçisi, 1838’de de hariciye müsteşarı payesiyle Viyana büyükelçisi oldu. Avusturya imparatoru Ferdinand’ın 1838’de Lombardiya ve Venedik kralı olarak taç giydiği törene katılmak için Viyana’dan İtalya’ya yaptığı yolculuğu, 1858’de yazdığı ’nde anlattı. 1840’tan sonra hariciye müsteşarlığı, maliye nazırlığı, ilki 1842’de olmak üzere dört kez hariciye nazırlığı ve dört kez de Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye başkanlığı yaptı. 1854’te Meclis-i Ali-i Tanzimat üyesi oldu.

Sultan Abdülmecid’in damadı ve Prens Sabahattin’in babası, vezirlik dahil, Osmanlı’nın en üst kademelerinde görev yapmış en önemli eseri Mir’at-ı Hakikat olan, 25 kadar şarkısı bulunan tarihçi, şair besteci ve hattat.

 

Tanzimat döneminin aydın reformcularından olan Sadık Rıfat Paşa, büyük ölçüde Batılı düşünürlerden etkilenmişti. İdare-i Hükümetin Bazı Kavaid-i Esasiyesine Dair Risale’sinde devlet ve hükümet kavramlarını tanımlamış, devletin bir hukuk devleti olması gereğini belirtmiş, devlet başkan ve adamlarının davranışlarının toplum yararına olması gerektiğini belirtmiştir. Avrupa nın Ahvaline Dair adlı risalesindeyse askeri, mali ve iktisadi konular üzerinde durmuştur. Henüz Viyana büyükelçisiyken II. Mahmud’a sunduğu bir layihada toplumsal, siyasal ve iktisadi konularda köklü reform ve önlemler önermiştir. Risale-i Ahlak’ta çocuklara öğütler veren Sadık Rıfat Paşa, yazılarında eğitim konusu üzerinde de önemle durmuştur. Yapıtlarının bazıları Müntahabât-ı Âsâr-ı Rıfat Paşa (1859) adı altında topluca basılmıştır.

Sen de birkaç kelam et...

Select Language