Sadiye

, olarak da bilinir, Ebu’l Fütuh Sadeddin bin Musa el-Cebbavi eş Şeybani’nin (6. 1300) kurduğu tarikat. Başlangıçta Suriye çevresinde yayılan Sadiye’nin üyeleri, ovalarda yaptıkları zikir törenlerinde gibi yılanlarla oynarlardı. Şeyhler, yere yatırdıkları müritlerinin üzerine basarak geçerler, böylece içlerinde hasta olanlara şifa verdiklerine, akıl ve ruh hastalarını da dua yoluyla iyileştirdiklerine inanırlardı. Tarikat zamanla , , ve adlarıyla anılan dört kola ayrıldı.

Sadiye, Selamiye kolunun kurucusu Abdüsselam (6. 1752) tarafından Anadolu ve İstanbul’da yayıldı. Tarikatın etki alanı Rumeli’ye kadar genişledi. Yalnız İstanbul’da 22 Sadiye tekkesi olduğu bilinmektedir. İstanbul ve Anadolu’daki Sadiye üyeleri sağ topukları üzerinde, gözleri kapalı ve kolları açık biçimde dönerek raks ederlerdi. Sadiye tarikatı İstanbul ve Rumeli’de Rifailik, Bektaşilik ve fütüvvet ile karışarak özgünlüğünü yitirdi.

Kıyametten önce gelerek dünyayı adaletle dolduracağına inanılan kurtarıcı

 

Sadiye tarikatının zinciri eş-Şeybani’nin babası, dedesi ve onun babası yoluyla Medyeniyenin kurucusu Ebu Medyem’e ulaşır

Sen de birkaç kelam et...

Select Language