Sadukiler

Sadukiler, İbranice Tsedok, Kudüs’teki İkinci Tapınak’ın yıkılmasından iki yüzyıl kadar önce Yahudiler arasında ortaya çıkan rahipler (kohen ler) mezhebi (İS 70) . Topluluğun adından ve yüksek ruhban zümresine yakınlığından Hz. Süleyman döneminin başrahibi ’la ilişkili olduğu sanılmaktadır.

Sadukilerin Ferisilerle anlaşmazlıklarının nedeni, dinsel tören ve Yahudi şeriatına ilişkin sayısız görüş ayrılıklarının yanı sıra Tanrı’nın Yahudilere vahyinin içeriği ve kapsamı konusundaki farklı yorumlara da dayanıyordu. Sadukiler tek vahiy kaynağı saydıkları Tora’nın (Tevrat’ın ilk beş kitabi) dışına çıkılmasını kabul etmedikleri gibi, Ferisilerin tersine, ruhun ölümsüzlüğü, ölümden sonra bedensel dirilme ve meleklerin varlığı gibi öğretilere de karşı çıkıyor, Sözlü Şeriata pek önem vermiyorlardı. Dinsel konularda tutucu olmalarına karşın, kibirlilikleri ve Romalılarla uzlaşma yanlısı olmaları, halktan büyük tepki görmelerine yol açtı. Statükonun savunucusu olmaları nedeniyle Hristiyanlığın yayılışı karşısında büyük kaygı duyan Sadukilerin Hz. İsa’nın yargılanıp ölümle cezalandırılmasında rolleri olduğu sanılır, Yaşam biçimleri Tapınak’ taki ibadete sıkı sıkıya bağlı olduğundan, Romalıların Kudüs’ü yıkmasından sonra tarihten hızla silindiler.

Hıristiyan geleneğinde Yeni Ahit’teki üç mektubun, dördüncü sırada yer alan İncil’in yazarı

 

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language