Sadullah Paşa Yalısı 48

Sadullah Paşa Yalısı

, İstanbul’da semtinde, 18. yüzyılın sonlarında yapılmış iki katlı, ahşap yalı. Bugün yalnız harem bölümü ayaktadır. Planı kabaca uzun kenarı kuzey-güney doğrultusunda ve denize koşut bir dikdörtgen (Yaklaşık 16 m X 20 m) biçimindedir. Alt katın merkezinde 8m X 11 m ölçülerinde, köşeleri pahlı bir sofa yer alır. Sofanın uzun kenarlarının ortasında birer eyvan, kısa kenarlarının ortasında da (içinde üçer kollu birer merdivenin bulunduğu) birer merdiven evi vardır. Evyanlardan ve merdiven evlerinden olmak üzere yalıya dört cephesinden de girilir. Batıya bakan eyvanın girişi doğrudan denizdendir. Eyvanların iki yanındaki birer oda dışarıya doğru çıkma yaparak yalının doğu ve batı cephelerini hareketlendirir. Bu odalarla merdivenlerin arasında, yani yapı kütlesinin dört köşesinde birer küçük oda daha bulunur.

İzmir Bergama’da II.Eumenes’in yaptırdığı, Zeus ve Athena’ya adanmış Bergama Sunağı olarak da bilinen yapıt.

 

Üst katta aynı plan tekrarlanır. Yalnız sofa elips planlıdır, tavanı da basık bir kubbe biçimindedir. Bu katta odaların tavanları kıvrımlı şerit, halat ve kordela örgeleriyle, göbek ve şemselerle incelikli bir biçimde bezenmiştir. Bazı duvarlarda özgün kalemişleri ve manzara resimleri bulunmaktadır.

Sadullah Paşa Yalısı - Turgut Cansever'in Gözünden

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language