Saf kültür

Saf kültür, mikrobiyolojide, tek bir canlı türü içeren . Saf kültür sıklıkla birden fazla tür içeren kültürün küçük bir bölümünün hücrelerini tek tek yeni ve steril bir besiyerinin yüzeyine dağıtarak ya da bu bölümü birkaç kez sulandırıp yeni besiyerine aşılayarak elde edilir. Her iki yöntemde de hücrelerin birbirinden ayrılması, yeniden bölünmeye başladıklarında kendilerine özgü koloniler oluşturmalarını, bu kolonilerde tek bir tür bulunduğu kesin olarak saptandıktan sonra bunlarla yeni besiyerlerine ekim yapılabilmesini sağlar. Saf kültür, karma kültürdeki türlerden birinin üremesine özel olarak elverişli olan bir besiyerine ekilmesi ve öbürlerinin üremesinin engellenmesiyle de elde edilebilir.

Küresel bir cismin, yanlamasına etki eden bir kuvvetin ortaya çıkması olayı.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language