Safa Camisi

, Parlı Camisi olarak da bilinir, Diyarbakır’da 15. yüzyılın ortalarında Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın yaptırdığı cami. Beş gözlü bir cemaat yeri ve bunun solunda yapıdan ayrı, tek şerefeli bir minaresi vardır. Son cemaat yeri duvarı, yörede çok görüldüğü gibi siyah ve beyaz kesme taşlarla almaşık olarak örülmüştür. İç mekân enine dikdörtgen planlıdır. Bunun orta bölümünü, çapı 12 m’yi aşan bir kubbe örter. Bu kubbe dışarıdan oldukça yüksek sekizgen bir kasnağa oturur ve üstü sekizgen piramit biçiminde, kiremit kaplı bir çatıyla örtülüdür. Kubbeyi taşıyan sekiz ayağın ön ve arkadaki dört tanesi kıble ve kuzey beden duvarlarının içinde, sağ ve soldaki ikişer tanesi açıktadır. Dikdörtgen iç mekânın bu ayakların gerisinde kalan uçlarını, ortada birer tonoz ve köşelerde birer küçük kubbe örter. Edirne’deki biraz daha erken tarihli Üç Şerefeli Cami’ deki gibi dikdörtgen bir mekânın ortada büyük bir kubbeyle, yanlarda ise küçük öğelerle örtüldüğü bu plan şemasını daha sonra da Sinan Paşa ve camilerinde uygulamıştır.

İstanbul’da Çengelköy semtinde, 18. yüzyılın sonlarında yapılmış iki katlı tarihi yalı

 

Diyarbakır Safa Camisi

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language