Safer 48

Safer

Safer ayı, Sefer olarak da bilinir, Hicri takvimde ikinci ay. Birinci ay muharrem ile birlikte saferan olarak adlandırılır.

Hicri takvimin belirlenmesinden önce Araplarda yıl, muharrem ve safer aylarını kapsayan iki aylık bir dönemle başlardı. Safer uğursuz bir ay sayıldığı için bu aya uğur ifade eden “hayr” sözcüğü eklenir ve saferü’l-hayr olarak da adlandırılırdı. İkinci aya safer denmesinin nedeninin, savaşın yasak olduğu muharrem ayını kabilesinin ve ailesinin yanında geçirenlerin, bu ay girince savaşa (sefer) gitmeleri olduğu sanılır. Saferi izleyen rebiülevvel ayının başlaması bir sevinç nedeni sayılır, İslam öncesinde olduğu gibi sonrasında da yeni ayın başladığını müjdeleme geleneği uzun süre yaşamıştır. Osmanlı resmi belgelerindeki tarihlerde saferin simgesi, baş harfi olan “sad”dır.

Hicri Takvimde yılın bittiği Hac ayı

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language