Saffariler

Saffariler, 9. yüzyılda, İran’ın doğu kesiminde geniş bir bölgede hüküm süren hanedan. Adını, hanedanın temelini atan ’in eski bir kalaycı (Farsça saffar) olmasından alır. Yaklaşık 866’da Sistan’ı denetim altına alan Yakub, 869’a değin yürüttüğü savaşlarla egemenliğini Hindistan’ın kuzeydoğusuna kadar genişleterek Kâbil Vadisi, Sind, Tohar, Mekran (Belucistan), Kirman ve Fars’ı topraklarına kattı.

873’te Tahirilerin yıkılması ve Horasan’ın ilhakıyla Saffari gücü doruğuna ulaştı. Yakub 876’da Bağdat’a bir sefer düzenledi, ama Deyrü’-Akul’da Halife Mutemid’e yenildi. Mutemid üç yıl sonra Yakub’un kardeşi ve ardılı Amı bin Leys’i Horasan, Isfahan, Fars, Sistan ve Sind valisi olarak tanıdı. Samanilerin elindeki Maveraünnehir’i ele geçirmeye çalışan Amr, 900’de Belh yakınlarında İsmail bin Ahmed karşısında yenilgiye uğradı. Böylece Saffari yönetimi çöktü. Bu tarihten sonra Saffari hanedanından pek az hükümdar etkili olabildi. Samani, Gazneli ve Moğol saldırılarına karşın, hanedanın Sistan’daki egemenliği bazı kesintilerle 16. yüzyıla değin sürdü.

Anadolu Selçuklu Devletinde, II. Keyhusrev döneminde devlet yönetiminde büyük etkisi olmuş vezir

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language