Safiye Sultan

Safiye Sultan, Osmanlı padişahı ’ın karısı ve ’in annesi (d. y. 1550 ö. 1605, İstanbul). Gerek kocasının, gerekse Oğlunun hükümdarlıkları döneminde devlet yönetimi üzerinde büyük etkisi olmuştur.

Venedikli Baffo ailesindendi. Babasının Korfu valiliği sırasında Türk korsanların eline geçti ve Manisa sancak beyi Şehzade Murad’a (III. Murad) verildi. 1566’da Şehzade Mehmed’i (sonradan III. Mehmed) doğurdu. III. Murad’ın 1574’te tahta çıkmasından sonra valide sultan Nurbanu ile rekabete girişti. Ama ’ın 1583’teki ölümüne değin saraydaki nüfuzu sınırlı kaldı. Bu tarihten sonra Safiye Sultan haremde ve devlet işlerinde etkili olmaya başladı. 1595’te III. Murad’ın yerine III. Mehmed tahta geçince “Mehd-i Ulyâ-yı Saltana” (padişah annesi) unvanını aldı ve yönetimde etkisi daha da arttı. III. Mehmed’in 1603’te ölmesi üzerine Beyazıt’taki Eski Saray’a gönderildi, orada öldü. Safiye Sultan 1598’de İstanbul’da Eminönü’ndeki ’nin yapımını başlatmış (cami daha sonra Turhan Sultan tarafından tamamlatılmıştır), ayrıca Üsküdar’da bir cami ve çeşme yaptırmıştır.

Sancaktan gelip tahta çıkan son şehzade olan ve I. Süleyman’dan 30 yıl sonra sefere çıkan ilk padişah

 

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language