Safiyeddin Erdebili

Şeyh Safiyüddin İshak Erdebilî, Safevi Hanedanına ismini veren, Erdebiliye tarikatının kurucusu İranlı mutasavvıf. (d. 1252. Erdebil ö. 12 Eylül 1334, Erdebil, İran).

İlköğreniminden sonra Sühreverdiye tarikatının kurucusu ’nin halifesinin halifelerinden Rükneddin Beydavi ve Emir Abdullah’ın hizmetinde bulundu. Geylan yöresine giderek Zahid İbrahim Geylani’ye bağlandı. Tasavvuf eğitimini tamamlayarak halifelik aldı. Şeyhinin kızı Bibi Fatıma’yla evlendi ve ölümünden sonra şeyhin yerine geçti. Ardından Erdebile dönerek Halvetiye ve Kalenderiyenin özelliklerini birleştiren kendi tarikatını yaymaya başladı. Ilhanlı hükümdarlarından Olcaytu ve Ebu Said Bahadır Han, İlhanlı emirlerinden Emir Çoban, vezir ve tarihçi Reşideddin gibi kimseler de müritleri arasında yer aldı. Tarikat, yerine geçen oğlu Sadreddin ve torunu Alaeddin Ali tarafın’dan daha da yayıldı. Alaeddin Ali’nin halifelerinden Somuncu Baba adıyla ünlü Şeyh Ebu Hamid Aksarayi, tarikatını Anadolu’da yaydı. Somuncu Baba’nın halifesi Hacı Bayram Veli ise Erdebiliye’nin Anadolu’daki en büyük temsilcisidir.

İşrakiye akımının temsilcisi, İran’ın yetiştirdiği en büyük filozof olan islam alimi.

 

Safiyeddin Erdebili’nin mezhebi konusünda çelişkili bilgiler vardır. Bazı kaynaklara göre mezhebine ilişkin soruyu, sahabe mezhebinden olduğu yolunda, kimiletine göre ise “Hz. Ali ve masum evladının yolundayız” biçiminde yanıtlamıştır. İkinci iddia, daha sonra Şiiliği benimseyen Safevi tarihçilerince ortaya atılmış olabilir. Safiyeddin’in Sünnilikten ayrılmadığını savunan bazı kaynaklar Şafii mezhebine bağlı olduğunu öne sürer.

Sen de birkaç kelam et...

Select Language