Sağaltma

Sağaltma, halk hekimlerinin uyguladığı geleneksel iyileştirme yöntemleri. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu yöntemler, denenmiş ve yararı görülmüş ilaçların kullanılmasına dayanıyordu.

Halk arasında ve olarak da anılan bu ilaçların ana maddesini bitkilerin kök, sap, yaprak, çiçek ve tohumlarıyla hayvanların çeşitli organları oluştururdu. Nusret Ebubekir Efendi’nin Di 1795) (1852) adıyla basılan Mâhazar ve Hekimbaşı Behçet Mustafa Efendi’nin (6. 1834) (1868) derlemeleri bu türden sağaltma tariflerini içeren kitapların iki örneğidir.

Uçak pilotları ve sualtı dalgıçlarında sıça rastlanan, kişinin vücudunun gerçek konumunu saptayamaması durumu

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language