Sagu

Sagu, olarak da bilinir, eski Türklerde ölülerin ardından düzenlenen yuğ törenlerinde söylenen ağıt. Yedi ya da sekiz heceli dörtlüklerden oluşan sagular günümüzde söylenen ağıtların ilk örnekleri sayılmaktadır. En eski sagu örnekleri Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lugati’t-Türk’ünde yer alır. Bunlardan biri efsanevi Türk hükümdarı ile, öbürü ise kimliği belli olmayan bir Türk ile ilgilidir.

Sagularda ölen kişinin kimliği, yaptığı savaşlar, kazandığı başarılar, zenginliği dile getirildiği gibi geride kalanların acılarına, üzüntülerine de yer verilir.

 

Önemli bir komutanı onurlandırmak ya da kazanılan bir zaferi anmak ve yaşatmak amacıyla yapılan anıt.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language