Sah Çekmek 48

Sah Çekmek

, Çekmek, Osmanlı Devleti’nde yetkililerin, denetledikleri resmi belge ve kopyalara koydukları onay işareti.

Sadrazamın, son kez okunduktan sonra buyruldulara sah çekmesi bir kuraldı. Bu uygulamayla, buyruk dışında herhangi bir işlemin yapılması önlenmiş, buyruğu uygulayacak sorumluya da resmi bir dayanak sağlanmış olurdu. Yönetim işlerinin gittikçe çoğaldığı 18. yüzyılda sadrazam adına sah çekme görevi beylikçiye verildi. Maliyeden çıkan belgelere defterdar, dış ilişkilere ilişkin belgelere de nişancı sah koyardı. ’dan çıkan tüm berat, ferman ve menşurlar yetkililerce sahlandıktan sonra ilgili kişilere gönderilirdi. 1862’de, Keçecizade Fuad Paşa’nın sadrazamlığı sırasında belgelere sah yerine mühür basılması uygulaması getirildi.

Eski Türklerde ölülerin ardından düzenlenen yuğ törenlerinde söylenen ağıt

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language