Sahaptinler

Sahaptinler, günümüzde Washington eyaletinin güneydoğusu, Oregon eyaletinin kuzeydoğusu ve Idaho eyaletinin ortabatısında kalan topraklarda ve Columbia Irmağıyla kollarının havzasında yaşayan . Penuti dil öbeğine bağlı Sahaptin dillerini konuşan bu halkların başında Kayuslar, Molalalar, Paluslar, Nez Percöler, Teninolar, Umatillalar, Vallavallalar ve geliyordu.

1851-1910 yıllarında avcı ve toplayıcı olarak yaşayan Yuki’lere karşı ABD’nin yaptığı soykırım

 

Sahaptinler, Kayalık Dağlar ve Cascade Sıradağları arasında yaşayan Yayla Yerlilerinin güney kolundandı.

, ve Yakimalardan oluşan batı kabilelerinde zayıf olan birlik duygusu ancak ortak savunmanın gerektiği durumlarda ortaya çıkardı. Temel siyasal birim akraba ailelerden oluşan özerk köydü. Ova kültüründen etkilenen doğu kabileleri (Nez Perc&, Palus, Kayus ve Umatilla) arasında birlik daha güçlüydü ve kabileler arasında evlilikler olabiliyordu. Ayrıca bu kabileler barışçı batı kabilelerinin tersine savaşçıydılar ve Ova Yerlilerine özgü savaş geleneklerini benimsemişlerdi. Sahaptinlerin başlıca düşmanları güneydeki Şoşonlarla Payutlardı.

Sahaptinlerin dinlerinin temelinde koruyucu ruhlara olan inanç yatıyordu. Şamanlar dinsel ve toplumsal önderler olarak saygın bir yere sahipti.

Sahaptinler

Sen de birkaç kelam et...

Select Language