Sahibataoğlulları

Sahibataoğulları, yaklaşık 1275-1341 arasında, bugünkü Afyonkarahisar ve yöresinde yarı bağımsız biçimde hüküm süren Türk beyliği.

Adı, Anadolu Selçuklu vezirlerinden ’den (ö. 1288) gelir. Anadolu Selçuklu veziri , Fahreddin Ali’nin oğulları ’i Lâdik ve Honaz, Nusreteddin Hasan’ı da Karahisar-ı Sahip (bugün Afyonkarahisar) serleşkerliklerine (komutanlık) atadı (1275). , ’nda (1277) Alaeddin Siyavuş yanlılarınca pusuya düşürülerek öldürüldü.

Nusreteddin Hasan da aynı olay sırasında Karamanoğlu Mehmed Bey’le savaşırken öldü. Merkezi Karahisar-ı Sahip olan uç beyliğine Hasan’ın oğlu Şemseddin Mehmed (hd 1277-87) atandı. Onun döneminde, Denizli bölgesinin egemenliği için Germiyanoğulları ile savaşlar yapıldı. Şemseddin, bu savaşlardan birinde öldürülünce (1287) yerine oğlu Nusreteddin Ahmed (hd 12871341) getirildi. Ahmed, Germiyanoğlu Yakup Bey’in kızıyla evlendi ve bu güçlü komşusuyla iyi geçindi. İlhanlıların Anadolu valisi Demirtaş’ın gönderdiği Eretna Bey , Karahisar-ı Sahip’i kuşattı. Bunun üzerine Ahmed Kütahya’ya kaçtıysa da, Eretna kuşatmayı kaldırınca geri dönerek beyliği ölünceye değin Germiyanoğullarına bağlı olarak yönetti. Onun ölümünden sonra Sahibataoğulları toprakları Germiyanoğullarına geçti.

1299-1520 arasındaki olayları anlatan Tacü’t Tevarih adlı Osmanlı tarihiyle tanınmış,tarihçi, şeyhülislam ve müderris

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language