Sahn Medresesi

Sahn medresesi, olarak da bilinir, Osmanlı medrese eğitim sisteminde bir öğretim aşaması ve müderrislik derecesi.

Büyük kentlerde açılan sahn medreselerinde mantık, kelam, hadis, belagat, usul-i fıkıh, fıkıh, tefsir okutulurdu. Bu dersler için okutulan kitaplar da değişmezdi. Ayrıca uzmanlık alanlarında da klasik Islam kaynakları okutulurdu. Sahn öğrencileri danişmend unvanını taşır ve sahn müderrisi denen yüksek düzeydeki müderrislerden ders alırlardı. Sahn medresesini bitirenler icazet adlı bir başarı belgesi alarak mülazim olur ya da yargı yolunu seçerek küçük kadılıklara atanırlardı. Başlıca sahn medreseleri, İstanbul’da Sahn-ı Seman, Süleymaniye, Eyüp ve Ayasofya medreseleri ile Edirne’deki Bayezid Medresesi’ydi.

Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında 1937’da imzalanan saldırmazlık anlaşması

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language