Seán MacBride 48

Seán MacBride

, İnsan hakları alanındaki çabalarıyla; 1974’te ’nü kazanan İrlandalı devlet adamı (d. 26 Ocak 1904, Paris, Fransa – ö. 15 Ocak 1988, Dublin, İrlanda).

İrlandalı yurtsever ve tiyatro oyuncusu Maud Gonne ile İngilizlere karşı girişilen Paskalya Ayaklanması’nda yer aldığı için 1916’da idam edilen Binbaşı ’ın oğluydu. Paris ve İrlanda’da öğrenim gördükten sonra gazeteci olarak çalışmaya başladı. Bu arada İrlanda’nın bağımsızlığı için verilen mücadeleye katıldı ve 1936’da İrlanda Cumhuriyet Ordusu’nun () başına geçti. Başlangıçta İrlanda’nın bölünmesine karşı çıkmakla birlikte, sonra­dan bu görüşlerini değiştirerek ile olan bağlarını kopardı ve 1937’deki anayasa değişikliğini kabul etti.

1947’de, kuruluşuna (1936) ön ayak oldu­ğu Cumhuriyetçi Parti’nin bir üyesi olarak İrlanda Meclisi’ne (Dail Eireann) girdi ve meclis üyeliğini 1958’e değin sürdürdü. 1948-51 arasında dışişleri bakanlığı görevin­de bulundu. 1950’de Avrupa Konseyi Ba­kanlar Komitesi’nin başkanlığını yaptı. 1948-51 arasında Avrupa Ekonomik İşbirli­ği Örgütü’nün (OEEC) başkan yardımcılı­ğında bulundu. İnsan haklarıyla ilgili çok sayıda uluslararası örgütte etkinlik gösteren MacBride, Uluslararası Düşünce Mahkum­lan Vakfı üyeliği ve Uluslararası Af Örgü­tü’nün Uluslararası Yürütme Komitesi baş­kanlığını (1961-75) yaptı. Aynca Uluslararası Hukukçular Komisyonu’nun genel sekreter­liği görevini yürüttü. 1973’te Birleşmiş Mil­letler genel sekreter yardımcısı ve Namibia komiseri olan MacBride bu görevlerini 1977’ye değin sürdürdü. 1977’de UNESCO’nun kurduğu Uluslararası İletişim Sorunları İnceleme Komisyonu’nun başkanlığına atan­dı. Komisyon 1980’de çeşitli tartışmalara yol açan ’nu yayımladı.

 

Yeni İtalya gizli dev­rimci örgütün kurucusu ve Risorgi­mento hareketinin önderi Cenovalı devrimci

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language