Etiket: Ali Rifat Çağatay

Medhal

Medhal, Türk müziğinde, 20. yüzyıl başla­rında ortaya çıkmış bir çalgısal form. Faslın başında peşrev yerine ya da bir konser parçası olarak çalınmak üzere bestelenir; peşrevlere …

Zekâi Dede Efendi

Zekai Dede Efendi, Osmanlı klasik Türk müziği bestecisi. Sadece Dede Efendi olarak bilinen Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi’nin öğrencisidir. Klâsik Türk mûsıkîsinin Osmanlı dönemindeki son büyük …
Select Language