Derin Bilgili Ansiklopedi
Browsing Tag

Divan Edebiyatı

Lugaz

Lugaz, divan edebiyatında, herhangi bir nesnenin ya da varlığın özellikleri anlatıla­rak yazılan manzum bilmece. 15. yüzyılda Arap edebiyatından Türk edebiyatına girdi ve 18. yüzyılda en parlak dönemini yaşadı. Muamma ile birlikte çok…

Zâti

Zâti, kaside ve gazelleriyle tanınan, Osmanlı Divan Edebiyatı şairidir. Ziya Paşa tarafından Türk şiirine temel koyan şairlerin üçüncüsü olarak anılmıştır (d. 1471, Balıkesir ö. 1546, İstanbul). Kendi çabasıyla Farsça ve şiir sanatını…