Derin Bilgili Ansiklopedi
Browsing Tag

Divan-ı Hümayun

Mabeyn

Mabeyn, Os­manlı saray ve konaklarında haremle se­lamlık daireleri arasındaki bölüm. II. Mah­mud döneminde (1808-39) sarayların selam­lık dairelerine Mabeyn-i Hümayun denme­ye başlamıştır. İslam dininin kuralları nedeniyle konutlar­da…

Zeamet

Zeamet, Osmanlı Devleti’nde yıllık geliri 20 / 100 bin akçe arasında kabul edilen ve askeri görevler karşılığı verilen orta boy dirlik. Yıllık geliri 50 bin akçenin üzerinde olanlarına ağır zeamet denirdi. Osmanlı Devleti’nin toprak…

Yusuf Kamil Paşa

Yusuf Kâmil Paşa, Osmanlı sadrazamı. Ünlü vezirlerden, amcası Gümrükçü Osman Paşa'nın yanında yetişti. 1829'da Divan-ı Hümayun Kalemi'ne girdi (d. 1808, Arapkir ö. 11 Ekim 1876, İstanbul). Mısır'da Kavalalı Mehmed Ali Paşa’ nın hizmetinde…
tr Turkish
X