Etiket: II. Meşrutiyet

Reval Görüşmeleri

Reval Görüşmesi, İngiltere kralı VII. Edward ile Rus çarı II. Nikolay’ın, 8-9 Haziran 1908’de Reval’de yaptıkları görüşme. Reval Görüşmesi İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni, II. Meşrutiyetin …
tr Turkish
X