Derin Bilgili Ansiklopedi
Browsing Tag

Kanun-ı Esasi

Maarif Nezareti

Maarif Nezareti, Osmanlı Devleti'nde eğitim ve öğretim işlerini yürüten bakanlık. Şeyhülislamlığa bağlı olarak kurulan Meka­tib-i Rüştiye Nezareti, Maarif Nezareti'nin ilk çekirdeği olarak kabul edilir. Bunu 1845'te medreseler dışındaki…

Reval Görüşmeleri

Reval Görüşmesi, İngiltere kralı VII. Edward ile Rus çarı II. Nikolay'ın, 8-9 Haziran 1908'de Reval'de yaptıkları görüşme. Reval Görüşmesi İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni, II. Meşrutiyetin (1908) bir an önce ilanı konusunda harekete geçiren…

Ziya Paşa

Ziya Paşa, doğum adıyla Abdülhamid Ziyaeddin, Tanzimat devri devlet ve fikir adamı, gazeteci ve şair. (d. 1825, İstanbul - ö. 17 Mayıs 1880, Adana). Osmanlı İmparatorluğu'nda 19'uncu yüzyılın en önemli devlet adamlarından birisidir ve…