Derin Bilgili Ansiklopedi
Browsing Tag

karbon atomları

Rezonans Kuramı

Rezonans kuramı, kimyada, bir molekülün gerçek durumunun yalnızca bir tek yapı formülüyle değil, ama birkaç farklı yapının kombinasyonu halinde gösterilebileceğini ifade eden kuram. Bu kurama göre bir molekül birkaç yapı arasında rezonans…