Derin Bilgili Ansiklopedi
Browsing Tag

Maarif-i Umumiye Nizamnamesi

Maarif-i Umumiye Nizamnamesi

Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, Os­manlı Devleti'nde eğitim ve öğretimi çağ­daşlaştırmaya yönelik ilk yasal düzenleme. Tanzimat (1839) ve Islahat (1856) fermanla­rını izleyen yenilikçi düzenlemelere uygun bir eğitim düzeni oluşturma…
tr Turkish
X