Derin Bilgili Ansiklopedi
Browsing Tag

Mabeyn

Mabeyn

Mabeyn, Türk müziğinde özel birer adı olan değişik boyda neylerin her birinden 4 ya da 5 koma daha tiz ses veren neylerin ortak adı. Her mabeyn ney, kendisinden 4-5 koma daha pes ses veren neyin adıyla (örn. mansur mabeyni, şah mabeyni,…

Mabeyn

Mabeyn, Os­manlı saray ve konaklarında haremle se­lamlık daireleri arasındaki bölüm. II. Mah­mud döneminde (1808-39) sarayların selam­lık dairelerine Mabeyn-i Hümayun denme­ye başlamıştır. İslam dininin kuralları nedeniyle konutlar­da…
tr Turkish
X