Derin Bilgili Ansiklopedi
Browsing Tag

Osmanlı sadrazamı

Mehmed Reşid Paşa

Reşid Mehmed Paşa, Osmanlı sadrazamı (d. Gürcistan ö. Ekim 1836,Diyarbakır). Koca Hüsrev Paşa'nın kölelerindendi. 1808'de rütbesiyle Menteşe (Muğla) mutasarrıflığına getirildi. 1811'de vezir payesiyle Karaman beylerbeyi oldu. 1813'te…

Yusuf Kamil Paşa

Yusuf Kâmil Paşa, Osmanlı sadrazamı. Ünlü vezirlerden, amcası Gümrükçü Osman Paşa'nın yanında yetişti. 1829'da Divan-ı Hümayun Kalemi'ne girdi (d. 1808, Arapkir ö. 11 Ekim 1876, İstanbul). Mısır'da Kavalalı Mehmed Ali Paşa’ nın hizmetinde…
tr Turkish
X