Derin Bilgili Ansiklopedi
Browsing Tag

Sahibü’l-Hut

Hz. Yunus

Hz. Yunus, Kuran'da Zünnun ve Sahibü’l-Hut olarak da anılır. Kuran'ın 10. suresiyse onun adını taşır. Hadis ve tarih metinlerinde Yunus bin Matta adıyla geçer. Kuran'a göre Asur'da Niniveliler'e peygamber olarak gönderilen Yunus, çağrısına…