Kategori: Türk Tarihi

Manyas depremi

Manyas depremi, 6 Ekim 1964’te Man­yas’ta oluşan şiddetli yer sarsıntısı. Richter ölçeğine göre 6,6 olan bu depremde Manyas ve köylerinde 23 kişi öldü, birçok kişi …

Mansabdar

Mansabdar, Hint-Türk İmparatorluğu devlet görevlisi. Mansab­darlar hükümdar adına ülkeyi yönetir, or­dulara komuta ederlerdi. Çoğu soylu olmakla birlikte, elde ettikleri makam ve mülkler miras yoluyla çocuklarına …

Yeşil Ordu

Yeşil Ordu, Kurtuluş Savaşı’nın (1919-23) ilk dönemlerinde resmi makamların da dolaylı desteğiyle kurulan, yarı gizli, İslam­cı, yaklaşımında bazı sosyalist öğeler içeren örgüt. Türkiye Büyük Millet …

Yenisey Yazıtları

Yenisey Yazıtları, Sibirya’daki Yenisey Irmağı havzasında bulunan, Göktürkler ile Uygurlardan kalma ilk Türkçe yazıtlar. Orhun Yazıtları’ndan daha eski olan Yeni­sey Yazıtları mezar taşlarının yanı sıra …

Menemen Olayı

Menemen Olayı, bir grup Nakşibendi tarikatı üyesinin 1930’da Menemen’de şeriat iste­miyle giriştiği hareket. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın (SCF) kendini feshetmesinden yaklaşık bir ay sonra, Nakşibendi tarikatı …

Memlükler

Memlükler, Kölemenler olarak da bilinen (Arapça: “köle”), ortaçağda birçok İslam devletinde siyasal denetimi ele geçiren köle ordularının askerleri. Memluk komutanları Eyyubiler döneminde güçlerini kullanarak 1250-1517 …

Yıldız Porseleni

Yıldız porseleni, Yıldız Sarayı Dışbahçesi’nde 1890’da II. Abdülhamid’in kurdurdugu fabrikada üretilen porselen eşya. Fransız sefirinin özendirmesiyle açılan küçük ölçekli ilk fabrika 1894’te depremde harap oldu; …

27 Mayıs Hareketi

27 Mayıs Hareketi, 27 Mayıs 1960’ta Demokrat Parti (DP) iktidarına son veren askeri müdahale. DP’nin 10 yıllık iktidarının (1950-60) son döneminde uyguladığı politikaya karşı muhalefetin …

28-29 Nisan Olayları

28-29 Nisan Olayları, Demokrat Parti (DP) iktidarına askeri müdaheleyle son verilmesinin öncesinde, öğrencilerin Ankara ve İstanbul’da yönetimi protesto etmek amacıyla düzenledikleri gösteriler (1960). 28 Nisan …
Select Language