Derin Bilgili Ansiklopedi

Thurgood Marshall

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Thurgood Marshall, ABD Yüksek Yüksek Mahkemesinin ilk siyah üyesi (d. 2 Temmuz 1908, Baltımore, Maryland -ö. 24 Ocak 1993, Bethesda, Maryland, ABD).

Brown­ Topeka Eğitim Kurulu Davası’nda (1954) avukat olarak ABD Yüksek Mahkemesi önünde yaptığı başarılı savunma sonucunda devlet okullarında ırk ayrımcılığının anayasaya aykırı olduğu kabul edilmiştir.

1930’da Lincoln Üniversitesi’nden (Pennsylvania) 1933’te de sınıf birincisi olarak Howard Üniversitesi Hukuk Okulu’ndan (Washington, D.C.) mezun oldu. 1936’da Siyahları Geliştirme Ulusal Derneği’nde (NAACP) çalışmaya başladı. 1940’ta derneğin hukuk bürosunun başına geçti. Yüksek Mahkeme önünde savunduğu 32 davadan 29’unu kazandı. Bunlar arasında Brown Davası; Yüksek Mahkeme’nin bir Güney eyaletinde Siyah seçmenlerin önseçimlerde oy kullanmalarının engellenmesini anayasaya aykırı bulduğu Smith-Allwright Davası (1944); konut edinmede ırka göre “kısıtlayıcı hükümler”in uygulanmasının anayasaya aykırı bulunduğu Shelley-Kraemer Davası (1948); Sweat-Painter Davası (1950) ve eyalet üniversitelerinde Siyah meslek sahiplerine ve lisansüstü öğrencilerine “ayrı ama eşit” olanaklar sağlanmasının karara bağlandığı McLaurin-Oklahoma State Regents Davası (1950) sayılabilir.

Başkan John F. Kennedy Eylül 1961’de Marshall’ı ikinci Bölge (New York, Connecticut ve Vermont) için ABD Temyiz Mahkemesi’ne aday gösterdi. Ama Güneyli senatörlerin karşı çıkması yüzünden atanması birkaç aylık bir gecikmeden sonra onaylandı. Başkan Lyndon B. Johnson Temmuz 1965’te Marshall’ı ABD başsavcılığına, Haziran 1967’de de Yüksek Mahkeme üyeliğine atadı. Görevi süresince ödünsüz bir liberal olarak davranan Marshall, eyaletlerin ve federal hükümetlerin ülkedeki azınlıklara eşit ve adil davranması ge­rektiği yönündeki görüşlerini korudu. 1991 ‘de görevinden ayrıldı.

Thurgood Marshall
Singapur’un ilk başbakanı

 

Leave a comment
tr Turkish
X