Tobias Mayer 48

Tobias Mayer

, denizde boylam be­lirlemeyi kolaylaştıran hazırla­yan . Mayer Ay sallantıla­rını da (görünürdeki yalpalamalar) keşfet­miştir. (d. 17 Şubat 1723, Marbach, Württemberg – ö. 20 Şubat 1762, Göttingen, Almanya).

Kendi kendini yetiştiren bir matematikçi olan Mayer, iki özgün geometri kitabı yayımladı ve 1746’da Nümberg’deki haritacılık dairesinde görevlendirildi. Ay’daki sallantılara ve Ekvator eğikliğine ilişkin hesaplamalarını, Nümberg Kozmografi Derneği kayıtları arasında yayımladı. Bu çalışmalarıyla adını bilim çevrelerine duyu­ran Mayer, 1751’de Göttingen Üniversite­si’nin ekonomi ve matematik kürsüsüne atandı. 1754’te üniversite gözlemevinin yö­neticiliğine getirildi.

Mayer’in Ay tabloları 1755’te Göttingen’deki Kraliyet Demeği’nin dergisinde ya­yımlandı. Aynı yıl Mayer İngiliz hükümeti­ne, açık denizde boylamın yarım derecelik bir hatayla saptanmasını olanaklı kılan tab­lolar sundu. 1770’te İngiltere’de, Mayer’in yöntemine dayalı yeni Ay tabloları yayım­landı; bu tablolar sayesinde, Ay uzaklıkla­rına göre boylamın belirlenmesinin yanı sıra, atmosferdeki kırılma sonucunda boy­lam hesabında ortaya çıkan hataların düzeltilmesi de büyük ölçüde kolaylaştı.

Güneş’e olan uzaklığı bakımın­dan dördüncü sırada yer alan gezegen

 

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language