Tom Mboya 48

Tom Mboya

, Kenya’nın bağımsızlık mü­cadelesinin önderlerinden Kenyalı siyaset adamı, eğitmen ve yazar (d. 15 Ağustos 1930, Kilima Mbogo, Nairobi yakınlan – ö. 5 Temmuz 1969, Nairobi, Kenya).

Luo kabilesinin üyesiydi. Misyoner okulla­nnda öğrenim gördü. Önce Nairobi’de sağ­lık müfettişi olarak çalışmaya başladı. Çok geçmeden yeni gelişmeye başlayan sendika hareketine katıldı. Kikuyuların İngiliz sö­mürge yönetimine karşı başlattığı Mau Mau Ayaklanması sırasında ülke çapında bir önder durumuna geldi. 1953-63 arasın­da, Kenya İşçi Federasyonu’nun (KFL) genel sekreterliğini yaptı. Bu örgütün deste­ğiyle 1957’de Yasama Konseyi seçimlerini kazandı ve konseyin seçimle gelen sekiz Afrikalı üyesinden biri oldu, Arkadaşlarının çoğundan farklı olarak, İngiliz sömürge yönetiminin 1950’lerin sonlarında önerdiği çok ırklı siyasal temsile karşı çıktı.

Konsey­de Kenya bağımsızlık hareketinin oluşması­nı ve Nairobi’de Halk Kurultayı Partisi’nin kurulmasını sağladı. Bağımsızlık öncesinde bir yıl Oxford Üniversitesi’ne devam etti ve iki kez ABD’ye gitti. 1959’da Kenyalı (daha sonra Doğu Afrikalı) üniversite öğrencileri­nin charter seferleriyle ABD’ye uçmasını, böylece çok sayıda öğrencinin yurtdışında öğrenim görmesini sağlayan Afrikalı-Amerikalı Öğrenciler Vakfı’nın kurulmasına yardımcı oldu.

1960’ta ’nin () kurucu üyeleri arasında yer aldı. Bağımsızlığın kazanılmasından önceki koa­lisyon hükümetinde çalışma bakanlığını üst­lendi. Hapiste tutulan 1961’de serbest bırakılınca onun yanında etkinliğini sürdürdü. Kenyatta’nın 1963’te kurduğu hükümette adalet ve anayasal so­runlar bakanı, 1964-69 arasında iktisadi planlama ve gelişme bakanı olarak görev yaptı. 1969’da öldürülmesi, egemen durum­daki Kikuyularla öteki etnik gruplar, özel­likle de Luolar arasındaki gerginliğin artma­sına yol açtı.

Bağımsız Gabon’un ilk devlet baş­kanı

Sen de birkaç kelam et...

Select Language