Derin Bilgili Ansiklopedi

Tourslu Martin

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Tourslu Martin, Fransa’nın koruyucu azizi, Galya’da manastır sisteminin babası ve Batı manastır sisteminin ilk büyük önderi (d. y. 316, Sabaria, Pannonia -ö. 8 Kasım 397, Candes, Galya; Batı’da yortu günü 11 Kasım, Doğu’da yortu günü 12 Kasım).

Anne ve babası putperestti. On yaşında Hıristiyanlığı seçti. Gençliğinde zor yoluyla Roma ordusuna katıldı. Ordudan ayrılmak istediği için hapsedildiyse de kısa süre sonra serbest bırakıldı.

Roma ordusundan ayrıldıktan sonra, St. Hilarius piskoposunun önerisiyle Poitiers’ye yerleşti. Günümüzde Balkan Yanmadasında bulunan Pannonia ve Illyria eyaletlerin­de misyonerlik yaptı ve burada Ariusçuluğa karşı çıktı. Ariusçular tarafından Illyria’dan kovulduktan sonra İtalya’ya gitti; önce Mi­lano’da, daha sonra ise Albenga açıklarındaki Gallinaria Adası’nda yaşadı. 360’ta Poitiers’de yeniden Hilarius’a katıldı. Daha sonra Liguge’de, Galya’da ilk manastırı oluşturan bir münzeviler cemaati kurdu. 371’de Tours piskoposu oldu ve kent dışın­da, her fırsatta çekildiği Marmoutier Ma­nastırı’nı kurdu.

Yeni Ahit’te kendi adıyla anılan üçüncü İncil’in ve Resullerin işleri Kitabı’ nın yazarı

 

Piskoposluğu sırasında Marmoutier’yi bü­yük bir manastırlar topluluğu durumuna getirdi. Bütün Avrupa’dan çilecilerin top­landığı bu manastırdan çıkan misyonerler Galya’da Hıristiyanlığı yaydılar. Touraine’ de ve Hıristiyanlığın ancak adının bilindiği kırsal yörelerde kendisi de misyoner olarak çalıştı. 384/385’te, Fransa’da Roma İmpara­toru Magnus Maximus’un, Avila (İspanya) piskoposu Priscillianus ve yandaşlarını da çağırdığı Trier’deki (Fransa) imparatorluk sarayında bir tartışmaya katıldı. Bütün zevkleri yadsıyan heretik bir öğreti olan Priscillianusçuluğa karşı olmakla birlikte, heretiklerin öldürülmesi ve kilise sorunları­na kilise dışından müdahale edilmesi konu­larında imparatora itiraz etti. Buna karşın Priscillianus idam edildi ve Martin’in ko­nuyla ilgisinin sürmesi İspanyol piskoposla­rın gözünden düşmesine yol açtı. Martin sağlığında, mucize yaratıcısı olarak ün kazandı. Din uğruna ölmemesine karşın halk tarafından aziz kabul edilen ilk din adamla­rındandır.

Leave a comment
tr Turkish
X