VII. Pius

VII. Pius, asıl adı , 14 Mart 1800’den 1823’teki ölümüne dek papalık yapmış din adamı (d. 14 Ağustos 1742, Cesena, Papalık Devletleri 6. 20 Ağustos 1823, Roma).

1758’de Cesena’da Benedikten tarikatına girdi. VI. Pius tarafından Papalık Devletlerinden Imola’nın piskoposluğuna ve kardinalliğe getirildi. Fransızlara tutsak düşen VI. Pius’un ölümünden sonra, Avusturya’nın koruması altında Venedik’te toplanan kardinaller meclisinde 14 Mart 1800’de papa seçildi. Napoleon’la barış yapmak ve Fransa’yla, kilisenin ilkelerine ters düşmeyecek bir uzlaşma sağlamak istiyordu. Bu amaçla Napoleon’la, piskoposluk bölgelerinin bütünüyle yeniden düzenlenmesini öngören ünlü ’nu anlaşmaya bağladı. Kamulaştırılan kilise mülkleri üzerindeki haklarından vazgeçti ve piskoposlardan Fransa’daki görevlerinden ayrılmalarını istedi. Ama Fransızlar 1802’de tek yanlı bir girişimle, hükümetin izni olmaksızın papalık yetkilerinin kullanılmasını yasaklayan Temel Maddeler’i Konkordato’ya eklediler. Pius bunu protesto etti ve 2 Aralık 1804’te Paris’te, Napoleon’u resmen kutsadığı törende bu maddelerin değiştirilmesini istedi. Ama sonunda Napoleon’la da arası açıldı. Roma 1808’de Fransız birliklerince işgal edildi ve Napoleon Papalık Devletleri’ni Fransa’ya kattığını ilan etti (1809). Pius 10 Haziran 1809’da istilacıları aforoz etti, temmuzda da tutsak düştü.

İmparatorun zorbaca davranışı özellikle kuzeyli Katolikler arasında papaya karşı genel bir yakınlık duygusu uyandırdı. Haziran 1812’de Napoleon Pius’u Fontainebleau’ ya naklederek burada onur kırıcı bir konkordato imzalamak zorunda bıraktı (25 Ocak 1813). Pius iki ay sonra bu konkordatoyu tanımadığını ilan etti. 1814’te Fransa nın müttefiklerce işgal edilmesi üzerine serbest bırakıldı ve Roma’ya giderken yol boyunca büyük coşkuyla karşılandı. Viyana Kongresi’yle (1814-15) Papalık Devletleri hemen bütünüyle yeniden kuruldu ve 1819’te Roma resmen Pius’a iade edildi. Pius kiliseyi geleneksel temeller üzerinde yeniden kurmaya girişti. Fransa ve İspanya’da karşı devrim hareketiyle işbirliği yaptı. Bir süre kararsız kaldıktan sonra İspanya’ya karşı ayaklanan Latin Amerika cumhuriyetlerini tanıdı.

Cizvit tarikatını yeniden canlandırdı (1814) ve öteki tarikatların yeniden örgütlenmesini teşvik etti. Kilisenin karşıtlarını, özellikle masonları sert bir dille mahkum etti. Hümanist papalar geleneğini sürdürerek eğitim reformunu ve Roma’nın bir kültür merkezine dönüştürülmesi çabalarını destekledi. Papalığın çağdaş dünyanın siyasal, düşünsel ve toplumsal koşullarına ayak uydurması için çalıştıysa da Papalık Devletleri’nde yeniden otoriter bir yönetim kuruldu.

İlk modern tıp okulu olan Tıbhane-i Amire’yi öğretime açan Osmanlı Padişahı

 

VII. Pius

VII. Pius, asıl adı Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramont, 14 Mart 1800'den 1823'teki ölümüne dek papalık yapmış din adamı (d. 14 Ağustos 1742, Cesena, Pa

Book Editions:

Edition : Papalık
Name : Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramont
Author : Ansiklopedist
Format : EBook

Editor's Rating:
4

Sen de birkaç kelam et...

Select Language